Loading...

Sumigaw Sa Galak - Musikatha

[Chorus] (Repeat) E (break) G#m (break) Sumigaw sa galak A B Ang lahat ng nilalang E G#m Purihin ang Diyos A B Nang may kagalakan
[Verse] A B Wagas na papuri G#m C#m Sa Kanya ay ibigay A Purihin Siya F#m Awitan Siya A B Luwalhatiin Siya
[Chorus]
[Verse] (Repeat)
[Chorus] (Repeat)
[End] E Sumigaw

Reference: https://youtu.be/Q7USrkrYZK8?si=8sjNrkTjx4zXae9b


Contribute