Loading...

Halina't Sama Sama - Musikatha

[Intro] (Repeat) E / / / | G#m7 / / / | F#m7 / / / | B / A B
[Verse 1] E G#m7 Halinat sama sama A B A B Purihin natin Siya E G#m7 Halinat sama sama A B A B Awitan natin Siya A G#m7 Ipalakpak ang inyong kamay A G#m7 Itaas at ikaway F#m7 B Lahat ay magsabing (To Intro) Diyos ay buhay
[Intro]
[Verse 2] E G#m7 Halinat sama sama A B A B Purihin natin Siya E G#m7 Halinat sama sama A B A B Awitan natin Siya A G#m7 Ipalakpak ang inyong kamay A G#m7 Itaas at ikaway F#m7 B Lahat ay magsabing E / / / | E7 F#m7 E/G# Diyos ay buhay
[Chorus] A G#m7 Ipalakpak ang inyong kamay A G#m7 Itaas at ikaway F#m7 B Lahat ay magsabing E / / / | E7 F#m7 E/G# Diyos ay buhay A G#m7 Ipalakpak ang inyong kamay A G#m7 Itaas at ikaway F#m7 B Lahat ay magsabing E / / / | C#m7 / / / Diyos ay buhay F#m7 B Lahat ay magsabing E / / / | C#m7 / / / Diyos ay buhay F#m7 B Lahat ay magsabing (To Outro) Diyos ay buhay
[Outro] E / / / | G#m7 / / / | F#m7 / / / | B / A B

Reference: https://youtu.be/KnNyfRC9hK0?si=HTBqbOcRnrfrkuwg


Contribute